ENGINEERING GEOMETRY AND COMPUTER GRAPHICS

FORM GRAPHICS CONSTRUCTION OF A DOUBLE-PLATE FRAMEWORK THAT HAS AN ISO-RHOMBOIDAL STAR-LIKE SHAPE

Vestnik MGSU 1/2013
 • Filin Yuriy Nikolaevich - Moscow State University of Civil Engineering (MGSU) Advisor-lecturer in Form Graphics, Moscow State University of Civil Engineering (MGSU), 26 Yaroslavskoe shosse, Moscow,129337, Russian Federation; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Pages 225-233

The author has generated an original solution of simulated surfaces of a doubleplate framework for the new iso-rhomboidal star-like shape that has 16 faces.The aforesaid solution was successfully applied in the construction of projectivegraphical images and in the design of basic models of plate frameworks generated in the form of two inter-crossing tetrahedrons.The bi-coloured solution has proven the original nature of the drawing thanks to the faces of both tetrahedrons. The computer simulation of images of new iso-rhomboidal star-like items contemplates a reliable transfer of separate dimensions of their faces and typical stripes of their lattices.Similarly, a bi-coloured plate framework for the new iso-rhomboidal star-like item may be produced. A 3D plate framework was successfully produced using the aforesaid drawings, inclusive of axonometric and graphic images of typical faces.Two types of plate modules were used in the design of the new iso-rhomboidal starlike shape. The new unique graphical solution implemented in the bi-coloured double-plate framework, produced using the module assembly method, has a practical importance for the purposes of design of landscape architecture products and major structural design projects.

DOI: 10.22227/1997-0935.2013.1.225-233

References
 1. Kartavtsev N.S., Georgievskiy O.V., Filin Yu.N. Izokonstruktor formograficheskogo postroeniya Zvezdchatogo Izoromboidnogo Superkompakta [Graphic Design of Construction of the Star-like Isorhomboidal Supecompact]. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2011, no. 4, pp. 60—64.
 2. Filin Yu.N., Kartavtsev N.S., Kartavtsev I.S. Formoobrazovanie triady piramid peresekayushchikhsya komponentnykh tetraedrov [Shape Formation of a Triad of Pyramids of Crossing Component Tetrahedrons]. Integratsiya, partnerstvo i innovatsii v stroitel'stve i obrazovanii [Integration, Partnership and Innovations in Construction Sciences and Education]. Collected Works of International Scientific Conference. MGSU Publ., 2011, vol. 2, pp. 769—773.
 3. Sovetskiy entsiklopedicheskiy slovar' [Soviet Encyclopaedic Dictionary]. Moscow, Sovetskaya entsiklopediya publ., 1980, p. 1132.
 4. Filin Yu.N., Kartavtsev N.S., Kartavtsev I.S. Protoromboid-konstruktor formografiki enantiomorfnykh piramid [Proto-rhomboid Constructor of Form-Graphical Solutions of Enantiomorphous Pyramids]. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2011, no. 1, vol. 2, pp. 129—135.
 5. Filin Yu.N., Kartavtsev I.S., Kartavtsev N.S. Dvukhtsvetnoe reshenie formografiki komponentnykh tetraedrov [Bi-Coloured Form Graphics Solution for Component-Type Tetrahedrons]. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2012, no. 5, pp. 12—17.
 6. Moskvin M.A., Filin A.Yu., Filin Yu.N. Raskrytie fenomena geometricheskoy komponentnosti v arkhitekturnom prilozhenii-prezentatsii Arkhikub-konstruktora «Kvadroizokub» [Disclosure of Phenomenon of Geometrical Components in Architectural Application-Presentation of Constructor “Quadroisocube”]. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2010, no. 2, pp. 85—89.
 7. Kartavtsev I.S., Kartavtsev N.S., Filin Yu.N., editors: Telichenko V.I., Volkov A.A., Bilchuk I.L. Form Graphics Construction of Plate Frameworks for Componential Tetrahedrons. Collected works of the 14th International Conference on Computing in Civil and Building Engineering, pp. 146—147. Moscow, June 27—29, 2012.
 8. Gamayunov V.N. Obrazy virtual'nogo mira [Images of the Virtual World]. Moscow, Academia Publ., 2004, pp. 150—154.
 9. Berzhe M. Geometriya [Geometry]. Moscow, MIR Publ., 1984, vol. 1, pp. 38—48.
 10. Wenninger M. Polyhedron Models. Cambridge, Cambridge University Press, 1971, 236 p.
 11. Gusakov A.A., editor. Sistemotekhnika stroitel’stva. Entsyklopedicheskiy slovar’. [Construction Systems Engineering. Encyclopedia]. Moscow, ASV Publ., 2004, p. 14.
 12. Bozhko Yu.G. Osnovy arkhitektoniki I kombinatoriki formoobrazovaniya [Basis of Architectonics and Combinatorics of the Forming]. Khar’kov, Vishcha shkola Publ., 1984, 184 p.
 13. Dykhovychnyy Yu.A., Zhukovskiy E.Z., Ermolov V.V. Sovremennye prostranstvennye konstruktsii (zhelezobeton, metall, derevo, plastmassy) [Modern 3D Structures (Reinforced Concrete, Metal, Wood, Plastic)]. Moscow, Vyssh. shk. publ., 1991, 543 p.
 14. Filin Yu.N. Formograficheskoe postroenie plastinchatogo karkasa novoy zvezdchatoy formy [A Form-Graphics Construction of the Plate Framework for the New Star-like Form]. Integratsiya, partnerstvo i innovatsii v stroitel'noy nauke i obrazovanii [Integration, Partnership and Innovations in Construction Sciences and Education]. Collected Works of International Scientific Conference. MGSU Publ., 2012, pp. 797—801.

Download

Results 1 - 1 of 1